ISO17025 validation

Analyse van Gallus zuur in voedingsmonsters

Een van onze klanten vroeg ons of we op regelmatige basis gallus zuur in voedingsmonsters voor hem wilden bepalen. Aangezien de gevraagde analyse relatief complex en ongebruikelijk is en het aantal monsters gering had men moeite om deze analyse te outsourcen. De meeste contract laboratoria zijn doorgaans meer gericht op "grotere" applicaties, zoals analyse van pesticiden en vitamines. Read more »Implementatie ISO 17025 kwaliteitsmanagement systeem

Een groot internationaal concern wil een van zijn ingangscontrole laboratoria in Nederland onder ISO 17025 accreditatie brengen. Kain werd uit een reeks van kandidaten verkozen om dit project te begeleiden. Reden is de meerwaarde van een analytisch chemische achtergrond en de ruime praktijkervaring op het gebied van de technische verrichtingen. 

Na aanvaarding van de opdracht vind een vooronderzoek bestaande uit 3 fases plaats: Read more »Verbeteren van een laboratorium in Egypte

Van 26 april tot 8 mei 2015 vond een tweede missie naar het laboratorium van het Sadat City Station in Egypte plaats. De doelstellingen voor deze missie waren geformuleerd in het ontwikkelingsplan van het eerder verschenen "evaluation and assessment report". Het plan was onderverdeeld in 7 fases die gedurende een projectperiode van 12 maanden uitgerold dienden te worden.

Het doel van deze missie was om de eerste 4 fases te verwezenlijken. Deze waren:  Read more »Syndicate content