Implementatie ISO 17025 kwaliteitsmanagement systeem

Een groot internationaal concern wil een van zijn ingangscontrole laboratoria in Nederland onder ISO 17025 accreditatie brengen. Kain werd uit een reeks van kandidaten verkozen om dit project te begeleiden. Reden is de meerwaarde van een analytisch chemische achtergrond en de ruime praktijkervaring op het gebied van de technische verrichtingen. 

Na aanvaarding van de opdracht vind een vooronderzoek bestaande uit 3 fases plaats:

Fase 1 - Document onderzoek
In fase 1 is de status van het huidige kwaliteitsysteem geevalueerd door middel van een document onderzoek. Concreet betekende dit; doornemen van de aanwezige werkvoorschriften, relevante kwaliteitsdocumenten, validatie rapporten en het kwaliteitshandboek. Op basis van de bevindingen is een lijst met verbeteringen en additioneel toe te voegen documenten opgesteld. In een aantal gevallen zijn KAIN templates (voorbeeld werkvoorschriften) aangeleverd/ontwikkeld voor niet op te stellen documenten en validatie protocollen/rapporten.

Fase 2 - Interne audits op de afdeling
In fase 2 zijn twee interne audits op locatie uitgevoerd teneinde de prakijksituatie en -werkwijze te beoordelen en te evalueren. 

Fase 3 - Evaluatie rapport en plan van aanpak
In fase 3 zijn de bevindingen van fase 1 en 2 verwerkt in een evaluatie rapport. Op basis hiervan is eind juni een plan van aanpak bij de opdrachtgever gepresenteerd en besproken.

Afgesproken was om na afloop van Fase 3 een Go no Go beslissing te nemen over een eventuele verdere samenwerking. Beide partijen blijken echter tevreden over de samenwerking en besluiten over te gaan tot uitrollen van het plan van aanpak.