Analyse van chemische samenstelling en stof

KAIN Innovations heeft een service ontwikkeld die antwoord geeft op een van de meest voorkomende onderzoeksvragen van kleine en middelgrote ondernemingen.

Wat zit er in het product van mijzelf of dat van de concurrent
Volgens een systematisch proces worden “bekende onbekenden” in commerciële producten geïdentificeerd dmv GC-MS and LC-TOF apparatuur. Bekende onbekenden zijn stoffen die ”bekend” en commercieel beschikbaar zijn, maar waarvan het “onbekend” is of ze in een product aanwezig zijn. Met dit proces kan in veel gevallen de chemische samenstelling van een product bepaald worden. Daarnaast kan het proces gebruikt worden om de aanwezigheid van ongewenste chemische stoffen aan te tonen.

In onderstaand stroomdiagram is het te volgen proces versimpeld weergegeven.

Veel MKB laboratoria hebben niet de beschikking tot identificerende detectoren zoals MS en TOF detectors waardoor ze moeilijk “bekende onbekenden” in producten kunnen identificeren. Onze service kan hier een oplossing bieden.