Analytisch chemisch onderzoek en analyse-methode ontwikkeling

Innovatieve oplossingen ontstaan vaak door een probleem vanuit een andere invalshoek te benaderen. Een dergelijke aanpak is soms essentieel voor het oplossen van complexe vraagstukken. Veel exacte wetenschappers kost dit echter moeite omdat ze werken volgens min of meer vaste onderzoekspatronen.

We hebben ruime ervaring met innovatieve projecten en methode ontwikkeling en hebben in het verleden meermaals bewezen deze tot een goed einde te kunnen brengen. Innovatieve projecten worden onderverdeeld in 3 categoriën.

- Analyse methode ontwikkeling:
In de bijlage analyse methoden wordt uitvoerig beschreven wat de beste aanpak is om een methode te ontwikkelen en waarom het voor routine- en kwaliteitslaboratoria soms beter is om dit ten dele of helemaal uit te besteden.

- Oplossen van analytische problemen

- Analytisch chemisch onderzoek: 
Het initiëren en ontwikkelen van nieuwe technieken en instrumentele toepassingen zoals de volume overload clean-up techniek.  

 

 

 

Volume Overload Clean-up - Eenvoudige analyses in moeilijke matrices

KAIN Innovations heeft in eigen beheer de ontwikkeling van een patent pending on-line GPC-GC techniek waarbij stoffen eenvoudig geanalyseerd kunnen worden in vettige of moeilijke matrices afgerond. Dit heeft geresulteerd in een systeem dat routinematig gebruikt kan worden voor de analyse van ongezuiverde monsterextracten. Toepassing hiervan geeft aanzienlijke besparingen in analyse kostprijs en milieubelasting.  KAIN gebruikt de techniek intern voor het ontwikkelen van complexe applicaties en/of het analyseren van complexe monsters.