Verbeteren van een laboratorium in Egypte

Van 26 april tot 8 mei 2015 vond een tweede missie naar het laboratorium van het Sadat City Station in Egypte plaats. De doelstellingen voor deze missie waren geformuleerd in het ontwikkelingsplan van het eerder verschenen "evaluation and assessment report". Het plan was onderverdeeld in 7 fases die gedurende een projectperiode van 12 maanden uitgerold dienden te worden.

Het doel van deze missie was om de eerste 4 fases te verwezenlijken. Deze waren: 

  1. Starten met het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem.
  2. Het verbeteren van de laboratorium prestaties door de geconstateerde tekortkomingen van methodes op te lossen.
  3. Het ontwikkelen en verbeteren van analyse methodes 
  4. Evalueren, testen en installeren van aangeschafte apparatuur
  5. Consensus bereiken over de lay-out van het laboratorium en coördinatie van de implementatie.

De meeste van deze doelstellingen konden gedurende de missie bereikt worden. Het spreekt voor zich dat sommige activiteiten, zoals het opzetten van een kwaliteitssysteem, meer tijd kosten. Deze zullen dan ook in het vervolgtraject afgerond worden.

Een mooie impressie van de huidige status van het project is te vinden op onze facebook page.