Opzetten van een nieuw laboratorium voor grond analyses

In september 2013 neemt KAIN Innovations een opdracht aan om een geheel nieuw grondlaboratorium op te zetten. Doel is om in 1 jaar tijd een lege bedrijfsruimte te transformeren tot een hoogwaardig operationeel laboratorium waar tal van klassieke grond analyses routinematig zullen worden uitgevoerd. 

 

Concreet betekent dit het volgende:
- Maken van een project plan en planning
- Selecteren van de benodigde technieken en analyse methodes
- Opzetten van een logistiek plan en het aanleggen van de benodigde infrastructuur
- Werven van geschikt personeel en staf (zie vacature)
- Selecteren en aanschaffen van de benodigde analyse apparatuur, zoals ICP-MS en TOC/TN instrumenten e
- Selecteren van leveranciers voor chemicaliën en laboratorum benodigheden
- Optimaliseren en valideren van de geselecteerde methodes
- Opzetten van een accreditatie waardig kwaliteitssysteem
- Opzetten van een data managementsysteem
- Etc.

KAIN Innovations is verantwoordelijk voor alle facetten van dit project.
Streven is om het project in september 2014 af te ronden.