PASTEL - werkend analyse systeem in Kenia

In april 2012 start een grootschalig project voor een laboratorium in Kenia. Het project wordt uitgevoerd volgens de “Provide Analytical Solutions To Emerging Laboratories” oftewel PASTEL strategy. Doelstelling is om het laboratorium te voorzien van een werkend analyse systeem voor de analyse van pesticiden in diverse matrices en getraind personeel .

 

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
- Aanschaf instrumenten  en installatie in KAIN’s  laboratorium.
- Configuratie van de benodigde instrumentele opstelling en aanschaf van de benodigde chemicaliën.
- Detachering van chemici van de opdrachtgever gedurende langere tijd in KAIN’s guesthouse
- Intensieve combinatie van methode ontwikkeling, training en validatie door KAIN en de gedetacheerde chemici.
- Overdracht werkende opstelling naar het laboratorium van de opdrachtgever nadat de benodigde logistieke voorzieningen getroffen zijn.
- Implementatie van het systeem ter plekke door KAIN en de getrainde chemici van de opdrachtgever.
- Afronding project

Het PASTEL concept blijkt in de praktijk veel beter te werken dan de in het verleden toegepaste strategie waarbij instrumenten, methode  ontwikkeling en trainingen apart gedurende korte periodes in ontwikkelingslanden werden uitgevoerd.  De aanwezigheid van goede logistieke voorzieningen, het gemak waarmee instrumentele problemen oplosbaar zijn en hulpmiddelen besteld kunnen worden en de langdurige intensieve samenwerking zijn hiervan de hoofdredenen.  Daarnaast levert de PASTEL strategie een aanzienlijke kostenbesparing op. Het project wordt in oktober 2012 succesvol afgerond.