Analytical equipment

Subsidie aanvraag M&T

In samenwerking met een partner wordt een aanvraag voor een industrieel onderzoeksproject ingediend bij het subsidieprogramma Milieu en Technologie van het Agentschap NL. Het ingediende project heeft als streven om milieuverontreinigende analyses in complexe matrix minder milieu belastend te maken. Als een van de key/voorbeeld applicaties zal een methode voor dioxine in dierlijke matrices ontwikkeld worden. Read more »SCREAM – Screening Accelerated Mode

Op basis van geheimhouding vind er een overleg plaats met een Nederlandse instrumentfirma. Doel is de potentiële exploitatie van het zogenaamde SCREAM model. Zonder op het principe in te gaan leid SCREAM tot eliminatie van de chromatografische scheidingsstap zonder dat verlies aan juistheid optreed. Read more »Overname on-line VOC patent van TNO

KAIN neemt het eerder door de oprichter van KAIN in loondienst ontwikkelde on-line VOC patent over van TNO Kwaliteit van Leven. De gepatenteerde vinding kan gebruikt worden om vieze en hoog moleculaire monsters on-line met bijvoorbeeld GPC op te zuiveren voorafgaande aan een kwantitatieve GC/LC analyse.
Uitgangspunt is om de techniek verder te ontwikkelen en uiteindelijk in samenwerking met een instrumentfirma te vermarkten. Read more »Syndicate content