Analytical equipment

Verbeteren van een laboratorium in Egypte

Van 26 april tot 8 mei 2015 vond een tweede missie naar het laboratorium van het Sadat City Station in Egypte plaats. De doelstellingen voor deze missie waren geformuleerd in het ontwikkelingsplan van het eerder verschenen "evaluation and assessment report". Het plan was onderverdeeld in 7 fases die gedurende een projectperiode van 12 maanden uitgerold dienden te worden.

Het doel van deze missie was om de eerste 4 fases te verwezenlijken. Deze waren:  Read more »Incomplete massabalans chemisch product

Het lukt een fabrikant van chemische stoffen niet om de massa balans van zijn product kloppend te maken. Hoewel het om een kleine afwijking gaat wil de fabrikant toch de oorzaak achterhalen. Kain wordt ingeschakeld om dit nader te onderzoeken. Ten tijde van dit nieuwsbericht is het project nog "ongoing" Read more »Evaluatie van de prestaties van twee laboratoria in Egypte

Een opdrachtgever wil het analytische niveau van twee laboratoria in Egypte verbeteren. Een van de laboratoria, gevestigd in de Nijldelta, is gespecialiseerd in het analyseren van water, bodem, plant en nematode monsters voor lokale boeren. Het laboratorium heeft een belangrijke functie in de omgeving omdat het de boeren ondersteunt bij het op peil houden van de kwaliteit en de opbrengst van hun akkergrond.

Het andere kleinere laboratorium is gevestigd in Cairo en is verantwoordelijk voor de controle van de water kwaliteit van een rioolzuiveringsinstallatie.

Het project bevat de volgende elementen: Read more »Syndicate content