Ontwikkeling analyse methode voor een BioDiesel fabrikant

Een biodiesel producent heeft een uniek biotechnologisch proces ontwikkeld waarbij verschillende soorten organische reststromen omgezet worden in middellange vetzuurketens (MCFA) en een aantal andere componenten. KAIN wordt gevraagd om een analyse methodiek op te zetten waarbij alle componenten snel en betrouwbaar geanalyseerd kunnen worden. De resultaten zijn nodig om het productieproces te sturen en te monitoren.
 
Het analytische vraagstuk is complex en het is enkele andere partijen niet gelukt om een acceptabele methode te ontwikkelen. Desondanks neemt KAIN de uitdaging aan en begint in december 2015 het onderzoek met een literatuurstudie.