Mobiele laboratoria voor Saudi Arabie

Op verzoek van de industriële veiligheidsafdeling van een Saudi Arabisch bedrijf stelt KAIN een projectvoorstel op voor het ontwikkelen van mobiele laboratoria. Deze moeten in staat zijn om de identiteit van 162 door de klant geselecteerde bulkchemicaliën vast te stellen. Na ontwikkeling zullen de mobiele labs in het land van de opdrachtgever ingezet worden om de samenstelling van bulkchemicaliën te controleren.

De lijst met chemicaliën bestaat hoofdzakelijk uit relatief ongevaarlijke chemicaliën maar bevat ook een enkele gevaarlijke substanties, zoals explosieven of grondstoffen voor explosieven. Het hoofddoel van de controles is dan ook; voorkomen dat bulk chemicaliën incorrect zijn gelabeld en verboden substanties bevatten.

KAIN Innovations is gespecialiseerd in dergelijke complexe analytische projecten en sinds vele jaren internationaal actief in het opzetten van laboratoria. Het bedrijf levert eerder oplossingen dan producten en het voorstel omvat dan ook het gehele project; opzetten van het laboratorium, aanschaf van de instrumenten, coördinatie van de activiteiten, ontwikkelen en valideren van de methodes, trainen van het personeel en implementatie op locatie in Saudi Arabie. Naast KAIN zijn twee subcontractors, een carrosserie bouwer en een bedrijf gespecialiseerd in explosieven bij het project betrokken.

Inhoudelijk bevat het voorstel een combinatie van analytisch chemische technieken en methodes waarmee de gehele lijst van gewenste chemicaliën te bepalen is. Bovendien kunnen, zonder noemenswaardige extra inspanning, een groot aantal niet vermelde chemicaliën geïdentificeerd worden.