Evaluatie van de prestaties van twee laboratoria in Egypte

Een opdrachtgever wil het analytische niveau van twee laboratoria in Egypte verbeteren. Een van de laboratoria, gevestigd in de Nijldelta, is gespecialiseerd in het analyseren van water, bodem, plant en nematode monsters voor lokale boeren. Het laboratorium heeft een belangrijke functie in de omgeving omdat het de boeren ondersteunt bij het op peil houden van de kwaliteit en de opbrengst van hun akkergrond.

Het andere kleinere laboratorium is gevestigd in Cairo en is verantwoordelijk voor de controle van de water kwaliteit van een rioolzuiveringsinstallatie.

Het project bevat de volgende elementen:

- Een desktop study naar de huidige status van de laboratoria op basis van:
  a. alle huidige werkvoorschriften en algemene procedures
  b. een overzicht van alle beschikbare analyse en ondersteundende apparatuur
      (inclusief datum van aankoop, type, staat van onderhoud, etc.)
  c. plattegronden van de laboratoria, inclusief aanwezige infrastructuur (foto's)
  d. CV's van alle medewerkers

- Een missie naar en evaluatie van het Nijldelta laboratorium; beoordeling van het personeel, vaststelling opleidingsbehoeften, voorstel voor een verbeterede laboratorium lay-out, aanbevelingen voor de aanschaf van nieuwe apparatuur en voorstellen tot verbeteringen van bestaande en implementatie van nieuwe analyse methodes (3 daags bezoek)

- Een missie naar en evaluatie van het Cairo laboratorium (2 daags bezoek);

- Advisering over de interne organisatie, de wijze van monsteropslag en registratie, alsmede het interne laboratorium kwaliteitsmanagement systeem en de route naar een ISO 17025 certificering.

- Ontwikkeling van een 3-tal verbeteringstrajecten teneinde de kwaliteit van het laboratorium te verbeteren en het kennisniveau van de analisten te verhogen.

- Een samenvattend verslag welke de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen bevat om deze op de laatste missie dag te bespreken met de lokale staf.

- Een uitvoerig evaluatie rapport welke uiterlijk 2 weken na afloop van de missie verschijnt, waarna de bevindingen en aanbevelingen met de opdrachtgever besproken worden. Op basis van dit rapport zal opdrachtgever besluiten of er een eventuele vervolgfase zal plaatsvinden waarin de voorgestelde verbeteringen in de praktijk geimplementeerd gaan worden.

Eind november verschijnt het volledige rapport dat enthousiast door de opdrachtgever wordt ontvangen. Men ondersteunt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en besluit om het voorgestelde verbeterplan in een vervolgproject uit te voeren.